Poradnik / Protezy

Jak pisałem wcześniej, dla zagwarantowania jakości protezy istotne znaczenie odgrywa lej protezowy, stanowiący połączenie pomiędzy kikutem a elementami modularnymi protezy. Zdecydowanie to właśnie od leja zależy sterowność protezy, obraz chodu pacjenta oraz komfort noszenia protezy. W celu wykorzystania całej powierzchni kikuta i jego umięśnienia do przenoszenia obciążeń należy, o ile to możliwe, wykonać lej pełno kontaktowy.


Oczywiście amputant w każdym leju i w każdej protezie, niezależnie od poziomu amputacji, powinien czuć się komfortowo, bezpiecznie i mieć wspaniałe uczucie powrotu do aktywności sprzed amputacji.

Protezy kończyn dolnych dzielimy w zależności od rodzaju (poziomu) amputacji (od najniższej):

 • palców i śródstopia
 • poprzez goleń
 • kolano
 • udo
 • wyłuszczenia w stawie biodrowym


  Protezy

Protezowanie kikutów po amputacji palców i śródstopia jest trudne i nie daje dobrych wyników. Tradycyjnym, jednym z lepszych rozwiązań stosowanych od lat w przypadku tego rodzaju kikutów, są sandały z tzw. mobilizatorem, wkładane wraz z kikutem do normalnego lub specjalnie dopasowanego obuwia. Amputacje goleni to kikuty obejmujące część trzonową kości piszczelowej i strzałkowej na wysokości 1/3 do 1 długości goleni. Minimalna długość kikuta goleni pozwalająca na sterowanie protezą to poziom guzowatości kości piszczelowej z przyczepem wiązadła rzepki. Tego rodzaju kikuty we współczesnych protezach mają zapewniony ścisły kontakt pomiędzy lejem protezy a kikutem oraz zachowują swobodę ruchu w stawie kolanowym.

Kikuty goleni po amputacji Syme’a i rzadko dziś wykonywanej amputacji Pirogowa, charakteryzują się:

 • zdolnością do obciążenia szczytu kikuta
 • kolbowatością kształtu ich obwodowego odcinka

Pierwsza cecha jest zaletą, natomiast druga jest istotną przeszkodą w protezowaniu i uniemożliwia kosmetyczne wykonanie protezy. Dlatego rzadko wykonuje się je u kobiet, mają natomiast swoje zastosowanie u mężczyzn – szczególnie pracujących fizycznie. Protetyka stosuje trzy podstawowe rodzaje lejów do protez goleni.

Są to:

 • Patellar Tendon Bearing (PTB)
 • Prothése Tibiale Supracondylienne (PTS)
 • Kondylen Bettung Muster (KBM)


Protezy

Protezy

Lej PTB z oparciem podrzepkowym, obejmuje od góry połowę rzepki i część kości udowej a ciężar ciała opiera się głównie na półeczce podrzepkowej (okolica więzadła właściwego rzepki) oraz na pozostałej powierzchni kikuta z wyjątkiem punktów i okolic wymagających odciążenia. Wymaga on jednak dodatkowego zawieszenia w postaci paska nadkolanowego. Proteza ta jest wskazana we wszystkich przypadkach kikutów długich i średniej długości. Pozwala ona na chód bardzo zbliżony do prawidłowego, dzięki zachowaniu fizjologicznego ruchu i czynnej kontroli mięśniowej stawu kolanowego.

Lej PTS obejmuje całą rzepkę i kłykcie kości udowej, co eliminuje dodatkowe zawieszenia. Stosuje się go w przypadku krótkich kikutów goleni, braku stabilizacji bocznej kolana oraz u kobiet ze względów kosmetycznych. Lej PTS lepiej stabilizuje kolano, powoduje rozkład ciężaru ciała na większej powierzchni. Nie pozwala on jednak na pełny wyprost kolana i tym samym skraca krok.

Lej KBM należy również do lejów protez nie wymagających dodatkowego zawieszenia. Lej obejmuje kłykcie kości udowej i połowę rzepki. W celu zamocowania protezy, po jej stronie przyśrodkowej między kłykieć kości udowej a ścianę leja, wkłada się kliny. Lej tego typu stosowany jest przy krótkich kikutach goleni.

We wszystkich lejach, w wypadkach dużej wrażliwości kikuta, stosuje się miękkie wkłady wewnętrzne z pedilenu, wklejki żelowe i nieopisane indywidualnie dobierane odciążenia miejsc wrażliwych.

Oczywiście, wyżej opisane typy lejków są to pewne niezmienne filary techniki ortopedycznej. Natomiast materiały, systemy zawieszeń protezowych, i technologia z tym związana posuwa się bardzo szybko do przodu, dzięki czemu mamy wiele nowatorskich propozycji.

Protezy


Przewaga układów hydraulicznych nad pozostałymi polega na automatycznym przystosowywaniu się do zmian rytmu chodu amputowanego. W przypadku wyłuszczenia w stawie biodrowym stosuje się prawie wyłącznie protezę typu kanadyjskiego. Mówiąc językiem ogólnie zrozumiałym, najistotniejszą cechą protezy kanadyjskiej jest przesunięcie przegubu biodrowego do przodu, a przegub kolanowy pozostaje cofnięty do tyłu w stosunku do osi obciążenia (fizjologicznej lokalizacji stawu biodrowego). Gwarantuje to bierne blokowanie obu przegubów w czasie obciążenia protezy. Protezy tego typu okazały się najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne, oczywiście nie finansowo, lecz pod względem wkładu siły i energii. Protezy stosowane w przypadkach wysokich amputacji kończyn dolnych (bardzo krótki kikut uda lub wyżej omawiane wyłuszczenie w stawie biodrowym, hemipelvectomia) wymagają zastosowania kosza biodrowego, który umożliwia zawieszenie protezy.

Wykonaliśmy wiele indywidualnych, trudnych i ciekawych przypadków zaopatrzonych. Mamy nadzieję, że w razie potrzeby zechcą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia.


Realizujemy zlecenia Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie: protetyka kończyn, proteza uda, proteza podudzia, proteza nogi, proteza ręki, protezy kończyn, protezy nóg, protezy modularne, ortezy AFO, DAFO, KAFO, gorsety ortopedyczne, buty ortopedyczne ORTOPED.

 • POLECAMY

Kot w butachPolecamy 2BEZPŁATNE BADANIE PODOSKOPOWE, BUTY ORTOPEDYCZNE

Polecamy 2kot w butach