Oferta / Proteza uda

Podobnie jak w opisanych protezach goleni, konstrukcja protezy uda ma zapewnić ścisły kontakt pomiędzy kikutem a lejem protezy, zawieszenie protezy na zasadach siły przywarcia i przyssania kikuta do ścian leja eliminuje zawieszenia na pasach i szelkach ramiennych.

W większości nowoczesnych protez udowych ciężar ciała spoczywa na guzie kulszowym opierającym się na półeczce siedzeniowej (system czworokątny). Wyjątek stanowią tu amputacje wyłuszczenia w stawie kolanowym lub amputacje Gritt’ego, Callander’a, które tworzą kikuty oporowe pozwalające na doskonałą sterowność protezy. Dodatkową, bardzo istotną opcją osiągnięcia wydolnego i estetycznego chodu w protezie uda, jest zastosowanie konstrukcji protetycznych przegubów kolanowych z różnymi typami „wspomagaczy” mechanicznych, hydraulicznych czy elektronicznych. Przewaga układów hydraulicznych nad pozostałymi polega na automatycznym przystosowywaniu się do zmian rytmu chodu amputowanego.

Przykłady rozwiązań z zastosowaniem wieloosiowych przegubów kolanowych Össur i Otto Bock oraz stopy węglowe:

 

proteza uda

 

  • POLECAMY

Kot w butachPolecamy 2BEZPŁATNE BADANIE PODOSKOPOWE, BUTY ORTOPEDYCZNE

Polecamy 2kot w butach