Oferta / Proteza podudzia

Amputacje goleni to kikuty obejmujące część trzonową kości piszczelowej i strzałkowej na wysokości 1/3 do 1 długości goleni. Minimalna długość kikuta goleni pozwalająca na sterowanie protezą to poziom guzowatości kości piszczelowej z przyczepem wiązadła rzepki. Tego rodzaju kikuty we współczesnych protezach mają zapewniony ścisły kontakt pomiędzy lejem protezy a kikutem oraz zachowują swobodę ruchu w stawie kolanowym.

Kikuty goleni po amputacji Syme’a i rzadko dziś wykonywanej amputacji Pirogowa, charakteryzują się:

  • zdolnością do obciążenia szczytu kikuta
  • kolbowatością kształtu ich obwodowego odcinka


Pierwsza cecha jest zaletą, natomiast druga jest istotną przeszkodą w protezowaniu i uniemożliwia kosmetyczne wykonanie protezy. Dlatego rzadko wykonuje się je u kobiet, mają natomiast swoje zastosowanie u mężczyzn – szczególnie pracujących fizycznie. Protetyka stosuje trzy podstawowe rodzaje lejów do protez goleni.

Więcej szczegółów w Poradniku pacjenta


podudzie

Modularna proteza podudzia z wykorzystaniem zawieszenia typu wewnętrzny lej silikonowy.


Realizujemy zlecenia Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie:
protetyka kończyn, proteza uda, proteza podudzia, proteza nogi, proteza ręki, protezy kończyn, protezy nóg, protezy modularne, ortezy AFO, DAFO, KAFO, gorsety ortopedyczne, buty ortopedyczne ORTOPED.

  • POLECAMY

Kot w butachPolecamy 2BEZPŁATNE BADANIE PODOSKOPOWE, BUTY ORTOPEDYCZNE

Polecamy 2kot w butach